DAHİLİ TİP AYIRICILAR

Dahili tip ayırıcılar bina içerisinde hücrelere yerleştirilir. Kumanda kolu emniyetli mesafede hücre dışına çıkartılır. Dahili ayırıcılar 12 - 17,5 - 24 - 36 KV geriliminde ve 630 ve 1250 amper akımlarda kullanılır.

Yapıları basit ve standart bileşenlerden oluşur. Şasi, mesnet izolatörleri, hareketli ve sabit kontakları,  manuel ve bobinli  kol  hareket   mekanizmaları vardır.

Ayırıcı bıçakları profillendirilmiş bakırdan mamuldür. Standart olarak kalay kaplama olup arzu edilirse gümüş kaplamadır.
Ayırıcılar ilave olarak arzu edilirse alttan veya üstten topraklama şalteri ve Durum-Yardımcı-Şalteri ile techizatlandırılır.

36KV 16kA Dahili Sigortalı ve Sigortalı Topraklı Ayırıcılar ( DS - DST )

36Kv 16 kA Dahili Normal ve Dahili Topraklı Ayırıcı ( DA - DT )